Kategorie a hledání
Kategorie a hledání
Kategorie produktů
Můj účet
Kategorie a hledání

Kondenzační sušič MDX 35000 0 KčKošík

Obrázek Kondenzační sušič MDX 35000
Kód: MDX35000

Kondenzační sušič stlačeného vzduchu

Cena: na dotaz
Záruka: 24 měsíců
Na dotaz

Kondenzační sušička 400-70000 MDX

Vlhkost je přirozenou součástí atmosférického vzduchu, která se rovněž nachází ve stlačeném vzduchu v potrubních rozvodech a systémech ve formě kondenzátu a/nebo vodní páry.

Zatímco kondenzát lze snadno separovat a odpouštět, vlhkost ve formě vodní páry je vedena společně se stlačeným vzduchem až k technologiím. Jakmile se vzduch na cestě ke spotřebičům ochladí, část vlhkosti obsažené ve stlačeném vzduchu zkondenzuje a může způsobit vážná poškození potrubních rozvodů, strojů připojených na vzduch a podepíše se i na kvalitě výrobků.

Příklad: mějme okolní vzduch vstupující do kompresoru s teplotou +20 °C a s relativní vlhkostí 70 % s tím, že do kompresoru vstupuje 10 Nm3/min. Při stlačování na tlak 8 bar (g) a zchlazení na výstupní teplotu je v kompresoru separováno 5,1 litru kondenzátu za hodinu. Jestliže je stlačený vzduch dále vysušen na rosný bod +3 °C, je separováno dalších 1,7 litru kondenzátu za hodinu.

- kondenzační sušičky slouží k odstranění kondenzátu a vlhkosti ze stlačeného vzduchu vyrobeného kompresorem
- vlhkost se ze vzduchu vysráží po ochlazení pod úroveň rosného bodu
- sušičky řady MDX jsou vybaveny automatickým odpouštěním kondenzátu ECD

Levnější rozvod vzduchu

- potrubí může být instalováno bez svodů k odpouštěcím bodům, bez separátorů a odpouštěcích ventilů. Svody mohou být pomocí "T" odboček svedeny přímo dolů.

Delší životnost

- pro pneumatické vybavení. Použití suchého vzduchu garantuje rovněž spolehlivost a výkon po dlouhou dobu.

Nižší náklady na údržbu

- na potrubí není nutné čistit separátory a věnovat se odpouštěcím ventilům a ušetříte na čase stráveném údržbou
- pro stroje a pneumatické nářadí platí, že absence kondenzátu eliminuje hlavní příčinu výpadku ve výrobě.

V yšší produktivita

- díky výrazně nižším odstávkám v důsledku závad na výrobním zařízení

Úspora energie

- díky snížení tlakového spádu

Vyšší kvalita finálních výrobků

- u výrobků, kde je stlačený vzduch v kontaktu s výrobkem a mohl by jej kontaminovat

Instalace

Unikátní nízká hmotnost a kompaktní design činí sušičky MDX snadnými pro manipulaci. Instalace sušičky MDX je jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální vybavení ani znalosti a je jedno, jestli ji použijete v nové nebo již stávající kompresorovně. Vše co je nutné je pouze připojit ji k elektrickému proudu a vedení stlačeného vzduchu a sušička je připravena k použití. Nezapomeňte ale, že instalace je opravdu kompletní pouze tehdy, když použijete současně i filtry.

Údržba

Roky zkušeností, kvalitní díly jež používáme, rozměry stroje, jednoduchý design a efektivní řídící systém dělají sušičky MDX bezpečnými a spolehlivými po celou dobu používání. Všechny sušičky MDX byly navrženy s ohledem na jejich provoz a výkon a před uvedením na trh byly několik let testovány. Kondenzační sušičky nabízené firmou MARK jsou zařízeními, které:
- požadují minimální údržbu a mají dlouhé intervaly případných oprav
- mají málo komponent náchylných k poškození

Úspory

Značné úspory energie díky nízkému tlakovému spádu v systému. Žádné plýtvání stlačeným vzduchem díky automatickému odpouštěcímu ventilu. Čistější stlačený vzduch, čisté potrubní vedení a žádné úniky. Vysoká spolehlivost a životnost. Méně častá a snadnější údržba díky spolehlivosti všech částí a jednoduchému přístupu ke všem dílům. Bezpečný a spolehlivý provoz.

Ochrana životního prostředí

- Žádné CFC = bez vlivu na ozonovou vrstvu
- Ekologické díky chladivu R134a - R404 A
- V souladu s normami EU
- Teplotní izolace s garancí vysoké efektivity
- Inteligentní vypouštění kondenzátu

Technické parametry: Rozměry(vxšxd)-1535x1082x1020 mm., hmotnost 350 kg, výkonnost 2100 m3/hod(35000 l/min), maximální přetlak 13 bar, tlakový rosný bod +3°C, min.vstupní tlak 3 bar, max.teplota vstupního vzduchu +50°C, min.teplota vstupního vzduchu +5°C, max.teplota prostředí +45°C, min.teplota prostředí+5°C,eletrický příkon/el.napětí 5,55 kW/400 V, připojovací rozměr G 3", chladivo R134a.

Obrázek Kondenzační sušič MDX 35000